Každý elektrikář se specializuje na určitý obor, podobně, jako lékař


V dnešní době je řemeslo elektrikáře zlatým dolem. Nejde o to, že by tito specialisté vydělávali horentní sumy, ale o tuto práci je obrovská poptávka. Navíc se elektrotechnika rozvíjí nebývalým tempem a vznikají nové sofistikované obory, např. revize zařízení, telekomunikace, vysoké napětí, instalace hromosvodů, IT obory, a dokonce tzv. inteligentní domácnosti.

nářadí

Paradoxní ovšem je, že řadu středoškolských nebo vysokoškolsky vzdělaných absolventů řemeslo příliš neláká a odchází kvůli vyšším výdělkům do často zahraničních korporací, aby tu pracovali mimo svůj obor. Elektromontéři však u nás mají zelenou a jejich finanční odměny rozhodně nepatří k těm nejnižším.

Máte-li pochybnosti o kompetenci elektrikáře, vyhledejte pomoc Technické inspekce

Rozhodujete-li se, jakého elektrikáře povolat do domácnosti nebo do firmy, měli byste si uvědomit, že je řemeslo velmi obsáhlé, a že se každý z nich specializuje na jiný obor. Zkušený řemeslník vám to potvrdí a měl by vyhovět pouze vašim požadavkům, které jsou v jeho kompetenci. Měli byste také mít možnost nahlédnout do výpisu z obchodního nebo živnostenského rejstříku a ověřit si rozsah oprávnění. Pokud máte nějaké pochybnosti, můžete se obrátit na Technickou inspekci, elektrikář Olomouc by měl mít rovněž platné osvědčení pro práci revizního technika, pokud ji vykonává.

nástroje

Inspektor dokáže poradit v každém konkrétním případě, normativy jsou totiž částečně zastaralé a pro laika příliš složité, oprávnění se mohou lišit rozsahy napětí, montáží elektrických zařízení ve specifických podmínkách, což je např. instalace plynových kotlů v prostředí se zvýšeným nebezpečím výbuchu, atd.
Zajímavým pomocníkem může být také webová služba Mistři řemesel, která vznikla jako podpůrný prostředek Asociace středních a menších podnikatelů. Spolupracuje s více než dvaceti sdruženími a poskytuje možnost vyhledat kvalitní a garantované služby v tomto oboru. Na webu naleznete jednak ucelený katalog řemeslníků, a především rozsahy oprávnění pro jednotlivé pracovní činnosti.